Czy program b2b wymaga strony internetowej?

Dobór odpowiednich narzędzi komunikacji spowoduje, że Twój program lojalnościowy będzie działał lepiej. Warto pamiętać, aby dobrać je zgodnie z preferencjami grupy docelowej. Programy lojalnościowe b2b potrafią być w tym zakresie wyzwaniem, dlatego dowiedz się, na co zwrócić szczególną uwagę. Zapraszamy do lektury artykułu!

 

Strona internetowa – podstawowe narzędzie komunikacji w programie

Projektując program, najczęściej zakładamy użycie najbardziej oczywistych metod komunikacji. Pierwsze co przychodzi nam do głowy – strona www.

Strona www wykorzystywana jest powszechnie do komunikacji z uczestnikami. Według naszych danych około 90% programów lojalnościowych wykorzystuje stronę jako podstawowe narzędzie do informowania o programie. Strona taka z reguły umożliwia sprawdzenie stanu konta uczestnika i zamówienie nagrody po uprzednim zalogowaniu. Zawiera informacje o zasadach promocji, regulamin, katalog nagród.

Średni czas wizyty na stronie www to kilka minut. Jeśli zorganizowaliśmy program lojalnościowy b2b uczestnicy będą odwiedzać witryny internetowe głównie w dni robocze, w godzinach 9 -18. Łatwo wyciągnąć wniosek, że robią to w godzinach pracy, traktując programy b2b jako jej część. Aktywność w weekendy i w pozostałych godzinach ma charakter marginalny. Około 4% wejść na stronę przypada na urządzenia mobilne, jednak biorąc pod uwagę trendy do wykorzystywania telefonów i tabletów w celu przeglądania Internetu udział ten będzie rósł. Wniosek: strona musi być responsywna.

Strona www nie wymusza na uczestniku zachowań, które sprzyjają zapoznaniu się ze szczegółami programu. Inaczej mówiąc – jest to narzędzie typu pull. Można jednak zachęcać odbiorcę do jej regularnego odwiedzania. Oznacza to, że należy odejść od myślenia o stronie www jako narzędziu, które uruchamiamy na początku programu i pozostawiamy bez zmian do zamknięcia edycji. Strona powinna „żyć”, przez co rozumiemy jej regularne aktualizowanie, zmianę szaty graficznej, zmiany w katalogu nagród (np. poprzez wprowadzanie nagród sezonowych). Skuteczne jest także wymuszanie na uczestniku logowania się na konto (np. poprzez obowiązek dokonania tzw. pierwszego logowania w określonym czasie, premiowanie regularnego logowania się).

Inną metodą jest organizowanie na stronie quizów wiedzowych, dzięki którym uczestnik może otrzymać dodatkowe punkty. Skutecznym rozwiązaniem jest także uzupełnienie strony www o moduł dostępu do systemu e-learning. W efekcie otrzymujemy dodatkowe narzędzie, dzięki któremu możliwe jest dodatkowe premiowanie partnerów, w zamian za zapoznawanie się z naszym asortymentem i powiększanie wiedzy technicznej – co w dłuższym okresie przyniesie dodatkowe korzyści. Krótki czas pobytu na stronie www (kilka minut), a także współczynnik odrzuceń na poziomie kilkunastu procent może świadczyć o tym, że uczestnik łatwo odnajduje pożądane treści (zaleta), ale jednocześnie wskazuje na duży potencjał w zakresie „przyciągania uwagi” partnera, biorącego udział w promocji.

Warto pamiętać, że istnieje ciągle spora grupa uczestników, których można określić jako „niezinformatyzowanych”, czyli niekorzystających z komputera w pracy. Najczęściej w tym gronie pojawią się:

  • osoby starsze, dla których wykorzystywanie komputera nie jest naturalną metodą komunikacji, wręcz stanowi barierę, a brak umiejętności sprawnej obsługi sprzętu jest źródłem stresu
  • osoby wykonujące zawód, który utrudnia bieżące korzystanie z komputera, w tym gronie znajdą się zarówno osoby pracujące na świeżym powietrzu (np. rolnik, dekarz), jak i pracownicy obsługi w sklepach detalicznych (np. sprzedawca w sklepie mięsnym)
  • osoby młode – dla których naturalnym narzędziem komunikacji jest telefon komórkowy

Tworząc program b2b koniecznie należy uwzględnić te uwarunkowania i dopasować narzędzia do charakteru uczestników. Jednocześnie warto pozostawić stronę internetową jako jedno z podstawowych narzędzi programu, uzupełniając go o dodatkowe kanały komunikacji (w końcu rolnik także wróci do domu i może zalogować się na stronie programu). Do dyspozycji mamy:

  • aplikację na telefonie komórkowym – narzędzie idealne w przypadku ludzi, których pracują w ruchu, przebywają w szkole czy dla konsumentów przebywających w galerii handlowej.
  • programy b2b zawężają problematykę do osób pracujących w określonych warunkach, stąd pożądana może być komunikacja przy pomocy wiadomości SMS lub MMS
  • w niektórych przypadkach (np. sprzedawcy w sklepach detalicznych) warto zainwestować w rozbudowany welcomepack i starać się przekazać jak najwięcej informacji w postaci drukowanej. Choć katalogi do zbierania naklejek wydają się być już passe, to jednak ciągle doskonale sprawdzają się w przypadku programu, gdzie uczestnik ma regularny kontakt z przedstawicielem handlowych, a trudno mu korzystać na bieżąco z komputera
  • Strona www to najbardziej popularna metoda komunikacji z uczestnikami programu
  • Programy b2b wymagają nieraz uzupełniania komunikacji innymi narzędziami, co wynika z uwarunkowań zawodowych uczestników, sporadycznie także z racji ich wieku
  • Programy b2c mogą narzucać konieczność uzupełnienia komunikacji aplikacją mobilną, co wynika z charakteru aktywności dokonywanych w ramach programu (zakupy w przestrzeni miejskiej)