Ładuję...
DRE
Zadanie

Przygotowanie od podstaw skutecznej koncepcji programu, formuły mechanizmu promocyjnego, zaprojektowanie materiałów komunikacyjnych  i produkcja poligraficzna. Ponadto byliśmy odpowiedzialni za zabezpieczenie przedsięwzięcia od strony prawnej oraz administrowanie programem.

Rozwiązanie

Podstawowym kanałem komunikacji z uczestnikami jest serwis internetowy, w którym znajdują się m.in. informacje o aktualnie obowiązujących zasadach programu, dane dotyczące złożonych zamówień, wartości i dacie przekazania uczestnikowi premii oraz formularz kontaktowy. Jako kanał wspierający wykorzystywane są wiadomości SMS. W ramach obsługi programu prowadzona jest regularna komunikacja email.