Ładuję...
Grupa Żywiec
Zadanie

Grupa Żywiec zleciła opracowanie i zreallizowanie parasolowego programu motywacyjnego.

W ramach naszych zadań opracowaliśmy koncepcję poszczególnych edycji programu, dostosowując ją do bieżących celów stawianych nam przez Klienta.

Rozwiązanie

Główną platformą komunikacyjną i rozliczeniową programu jest strona internetowa.

Do komunikacji z uczestnikami wykorzystujemy również inne kanały komunikacji, w tym: SMS, MMS i emailingi.  Każdy z uczestników otrzymuje pakiet powitalny z podstawowymi materiałami informacyjnymi.

Integralnym elementem programu są akcje specjalne, w których nagrodami są atrakcyjne nagrody rzeczowe i emocjonujące wyjazdy integracyjne.