Komunikacja w programie lojalnościowym

przykładowa akcja mailingowa

Obsługa programu lojalnościowego

Obsługa programu lojalnościowego, to nic innego jak szereg aktywności, których celem jest sprawne prowadzenie programu, w tym:

  • naliczanie punktów
  • komunikacja przychodząca z uczestnikami (najczęściej odpowiadanie na pytania uczestników oraz rozwiązywanie problemów bieżących)
  • komunikacja wychodząca z uczestnikami (informowanie o postępach, wydanych nagrodach, zmianach w programie, motywowanie do aktywności)
  • logistyka nagród (kontrola zamówień, zakup i wydanie nagród)
  • prowadzenie rozliczeń podatkowych w programie

Komunikacja w programie lojalnościowym

Program lojalnościowy wymaga systematycznej komunikacji z uczestnikami przy użyciu zróżnicowanych i dopasowanych do grupy docelowej narzędzi. Narzędzia powinny być dopasowane do charakterystyki grupy docelowej – inne gdy prowadzimy program lojalnościowy B2B, a inne gdy jest to program lojalnościowy B2C.

przykład: komunikacja z uczestnikami

Do najpopularniejszych narzędzi należą:

infolinia

Infolinia / call center

Ma najczęściej charakter infolinii przychodzącej i służy do rozwiązywania bieżących problemów uczestników programu lojalnościowego oraz do udzielania niezbędnych wyjaśnień

SMS

Wysyłka SMS / wysyłka MMS

SMS / MMS służy do informowania uczestnika o aktywności w programie – na przykład o naliczeniu punktów, wysłaniu nagrody, osiągnięciu celu zakupowego (program lojalnościowy B2B). Narzędzie to odgrywa istotną rolę w przypadku programu B2B, gdzie uczestnicy nie zawsze mają możliwość użytkowania komputera w godzinach pracy – najczęściej z racji charakteru ich zawodu.

KOPERTA

E-mailing

Jedno z podstawowych narzędzi komunikacji, pozwalające na regularne informowanie uczestnika o postępach, wynikach, zmianach i zasadach programu lojalnościowego. Charakter tego narzędzia pozwala na wykorzystywanie atrakcyjnej formy graficznej

KOMP

Newsletter

Jedno z podstawowych narzędzi komunikacji, pozwalające na regularne informowanie uczestnika o postępach, wynikach, zmianach i zasadach programu lojalnościowego. W odróżnieniu od e-mailingu – z założenia ma charakter cykliczny i regularny.

przykład: direct mailing

Direct mailing

Bezpośrednia wysyłka, która ma charakter fizyczny. Z reguły program lojalnościowy zakłada wykorzystanie direct mailingu przy inicjacji programu, w celu przekazania uczestnikowi niezbędnych informacji o programie oraz fizycznych elementów programu (np. karta prepaid)

Konkursy

Forma promocji, wykorzystywana w celu uatrakcyjnienia programu lojalnościowego. Mechanizm programu zostaje uzupełniony o elementy konkursowe, w ten sposób wpływając na aktywność uczestników i motywując ich do określonych działań – często o dodatkowym charakterze.

przykład: konkurs