Nagrody w programie lojalnościowym

przykład: katalog nagród

Katalog nagród

Program lojalnościowy to koncepcja, w której uczestnik programu postępuje zgodnie z zasadami regulaminu a w zamian otrzymuje nagrody. Charakter nagród w programie lojalnościowym, ich wartość oraz zasady otrzymywania są definiowane w katalogu nagród. Wspomniany katalog jest często podzielony na kategorie produktowe i precyzuje zasady, na jakich można otrzymać określoną nagrodę.

Jeśli jedyną przewidzianą nagrodą jest gotówka przekazywana na kartę płatniczą (karta prepaid), katalog nagród w takim programie lojalnościowym przyjmuje uproszczoną postać i zawiera jedynie informacje o nagrodach pieniężnych.

Wysyłka nagród w programie lojalnościowym

Wysyłka nagród w programie obejmuje szereg czynności związany z zakupem nagród zamówionych przez uczestników, zapakowaniem ich, uzupełnieniem niezbędnej dokumentacji i logistyką. Logistyka nagród to nic innego, niż przekazanie ich uczestnikowi zgodnie z zasadami programu lojalnościowego.

przykład: strona www
przykład: welcomepack

Obsługa podatkowa nagród w programie lojalnościowym

Przekazanie nagród uczestnikom wiąże się z koniecznością uzupełniania odpowiedniej dokumentacji skarbowej oraz odprowadzeniem należnych podatków. Warto pamiętać, że sytuacja będzie inna jeśli organizujemy program lojalnościowy B2B, a inna jeśli jest to program lojalnościowy B2C. Sposób obliczania podatków będzie też różnić się w zależności od tego czy uczestnik jest osobą fizyczną, czy prowadzi działalność gospodarczą.

Zasady rozliczeń z urzędem skarbowym analizowane powinny być na etapie konstrukcji mechanizmu programu lojalnościowego i przygotowania regulaminu programu.

Nagrody rzeczowe

Jedna z bardziej popularnych form wynagradzania uczestników programu lojalnościowego. W zamian za zebrane punkty, uczestnik wybiera nagrodę z katalogu nagród. Nagrody rzeczowe najczęściej podzielone są na kategorie – np. RTV/AGD, do biura, dla dzieci, dla Niego, dla Niej, itp.

przykład: nagrody rzeczowe
przykład: nagroda - karty prepaid

Karty prepaid

Jeśli organizujemy program lojalnościowy B2B, być może jedną z nagród będzie możliwość otrzymania pieniędzy na uprzednio przekazaną kartę prepaid. Karta prepaid emitowana jest przez Bank i podlega regulacjom KNF. Uczestnik otrzymuję kartę podczas inicjacji programu. W zamian za realizację celów przewidzianych w programie lojalnościowym, jego karta zostaje doładowana określoną w regulaminie kwotą pieniędzy.

Karty podarunkowe

Karta podarunkowa to forma vouchera, który uprawnia do zakupu w określonej sieci sklepów dowolnych towarów do wartości środków zdeponowanych na karcie. Katalog nagród programu lojalnościowego może zawierać karty podarunkowe różnych firm i na różne kwoty. Zaletą tego rozwiązania jest, że uczestnik nie jest zobowiązany wybierać nagrody z uprzednio przygotowanego katalogu, w zamian może wybrać to, czego najbardziej pożąda. Dodatkową korzyścią jest możliwość zakupu produktu droższego niż wartość vouchera, poprzez dopłacenie różnicy.

przykład: karta podarunkowa
przykład: e-bony

E-bony

E-bony to elektroniczna forma kart podarunkowych. Umożliwia zakup produktów w najpopularniejszych sieciach handlowych. E-bony cechują się uproszczoną logistyką, gdyż nie mają fizycznej postaci i przyjmują postać kodu elektronicznego, który można wysłać przy pomocy poczty elektronicznej. Dzięki temu nasz program lojalnościowy zyskuje atut w postaci szybkiego i tańszego dostarczenia nagrody, niż w przypadku kart podarunkowych.