WSPARCIE SPRZEDAŻY

Od wielu lat zdobywamy doświadczenie w zakresie działań wspierających sprzedaż. Dzięki temu potrafimy wpływać pozytywnie na wyniki naszych klientów.

Krótkookresowe działania wspierające sprzedaż, choć nie są programem lojalnościowym, to jednak powielają szereg mechanizmów oraz wymagają zbliżonych kompetencji.

Konkurs –najbardziej znana forma promocji, opierająca się na elemencie rywalizacji lub wiedzy. Wygrywają najlepsi, zgodnie z kryteriami przyjętymi w regulaminie.

Loteria – promocja oparta o losowanie / zdrapki / kody promocyjne. Jest to wymagającą forma promocji – wymaga od agencji dużej wiedzy w zakresie przepisów prawa.

Sprzedaż premiowa – promocja oparta o zakup produktu. Najczęściej przyjmuje postać „kup a otrzymasz”.

ELEMENTY NASZEJ OFERTY

PRZYGOTOWANIE MECHANIZMU
SKUTECZNY MECHANIZM KTÓRY WPŁYNIE NA REALIZACJĘ STAWIANYCH CELÓW I ODPOWIADA GRUPIE DOCELOWEJ.
PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KREATYWNEJ
PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KREATYWNEJ – NIEBANALNE PROJEKTY KTÓRE ZACHĘCĄ UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROMOCJI.
ASPEKTY PRAWNE I KSIĘGOWE
PRZYGOTOWANIE REGULAMINU, ZASAD OPODATKOWANIA NAGRÓD.
DOBÓR NAGRÓD
ZAKUP I WYDANIE NAGRÓD.
ROZLICZENIE AKCJI
LOSOWANIE W PRZYPADKU LOTERII, WYDANIE NAGRÓD ZGODNIE Z REGULAMINEM W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH FORM PROMOCJI, DOKONANIE ROZLICZEŃ PODATKOWYCH.
MYSTERY SHOPPER
REALIZACJA BADAŃ TYPU MYSTERY SHOPPER W CELU KONTROLI REALIZACJI ODPOWIEDNICH STANDARDÓW SPRZEDAŻOWYCH.

Wsparcie sprzedaży - co warto wiedzieć?

Skuteczny system wsparcia sprzedaży

 

Aby wspomagać działania handlowe i zwiększyć efektywność sprzedaży, firmy stosują rozmaite działania marketingowe, określane jako narzędzia wsparcia sprzedaży. Ich cechą wyróżniającą jest koncentracja jedynie na szeroko pojętym kanale dystrybucji. Warto zauważyć, że działania zwiększające efektywność sprzedaży mogą być kierowane zarówno do własnych pracowników, jak i podmiotów tworzących łańcuch dystrybucji.

 

Typowe narzędzia wsparcia sprzedaży, to:

 

konkurs – wygrywają najlepsi, zgodnie z kryteriami przyjętymi w regulaminie. Aby określone narzędzie wsparcia sprzedaży było uznane za konkurs, niezbędne jest zawarcie w mechanice elementu rywalizacji lub wiedzowego. Innymi słowy – nie może każdy wygrać, a kryteria wygranej powinny być jednoznaczne i zależne od uczestnika. Łatwo zauważyć motywujący charakter takiej akcji – wygrywają nalepsi, najszybsi, ci którzy pierwsi zrealizowali cele sprzedażowe / zakupowe, byli najbardziej aktywni.

 

loteria – wymagającą forma promocji, w której zwycięzca wyłaniany jest w drodze losowania, co oznacza brak wpływu organizatora na to kto zwycięży. W przypadku kanału dystrybucji będzie to mniej efektywna forma wsparcia sprzedaży i będzie ograniczać motywację uczestników do aktywności. Loteria może natomiast być dobrym uzupełnieniem innych narzędzi wsparcia sprzedaży, na przykład dając szansę na nagrodę tym, którzy z rozmaitych powodów nie otrzymali ich w konkursie. Taka łączona format promocji (konkurs + loteria, program b2b + loteria), będzie mieć charakter synergiczny i wpłynie na zwiększenie sprzedaży.

 

sprzedaż premiowa – promocja oparta o zakup produktu. Najczęściej przyjmuje postać „kup a otrzymasz”. Ta forma promocji ma liczne ograniczenia – takie narzędzie wsparcia sprzedaży może być kierowane jedynie do osób które dokonują zakupu produktu lub usługi w swoim imieniu. W kanale dystrybucji  będziemy mieć często do czynienia z sytuacją, w której uczestnik (np. sprzedawca w sklepie detalicznym, osoba zamawiająca towar w hurtowni) nie dokonuje zakupu w swoim imieniu, co w praktyce wyklucza realizację sprzedaży premiowej. Działania tego typu mogą być natomiast kierowane bezpośrednio do firmy która jest naszym kontrahentem. Innymi słowy, sprzedaż premiowa tak ale tylko do firm w kanale dystrybucji.

 

Zwiększenie sprzedaży dzięki programom motywacyjnym

 

Najbardziej rozwiniętą formą systemu wsparcia sprzedaży jest program lojalnościowy dla kanału dystrybucji. Takie działanie może obejmować zarówno własnych pracowników, pracowników w kanale dystrybucji, właścicieli firm w kanale dystrybucji, samych firm jako osób prawnych, przedstawicieli handlowych, liderów opinii itp.

Program wsparcia sprzedaży, to nic innego jak forma programu lojalnościowego B2B, który może mieć charakter doraźny – krótkookresowy, jednak powielać będzie szereg mechanizmów i rozwiązań prawno-księgowych.

 

Może przyjąć formę „platformy doraźnych promocji”, w ramach której organizator wyznacza „sprinty” – krótkie promocje sprzedażowe i łączy te premie z konkursem, loterią, sprzedażą premiową. Innymi słowy  – tworzymy platformę promocyjną dla kanału dystrybucji, a następnie ad hoc realizujemy na niej krótkie akcje promocyjne, korzystając w ten sposób z jednej bazy zarejestrowanych uczestników, unifikując mechanizmy komunikacji czy dając możliwość kumulowania wartości nagród z różnych działań promocyjnych.