WSPARCIE SPRZEDAŻY

Od wielu lat zdobywamy doświadczenie w zakresie działań wspierających sprzedaż. Dzięki temu potrafimy wpływać pozytywnie na wyniki naszych klientów.

Krótkookresowe działania wspierające sprzedaż, choć nie są programem lojalnościowym, to jednak powielają szereg mechanizmów oraz wymagają zbliżonych kompetencji.

Konkurs –najbardziej znana forma promocji, opierająca się na elemencie rywalizacji lub wiedzy. Wygrywają najlepsi, zgodnie z kryteriami przyjętymi w regulaminie.

Loteria – promocja oparta o losowanie / zdrapki / kody promocyjne. Jest to wymagającą forma promocji – wymaga od agencji dużej wiedzy w zakresie przepisów prawa.

Sprzedaż premiowa – promocja oparta o zakup produktu. Najczęściej przyjmuje postać „kup a otrzymasz”.

ELEMENTY NASZEJ OFERTY

PRZYGOTOWANIE MECHANIZMU
SKUTECZNY MECHANIZM KTÓRY WPŁYNIE NA REALIZACJĘ STAWIANYCH CELÓW I ODPOWIADA GRUPIE DOCELOWEJ.
PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KREATYWNEJ
PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KREATYWNEJ – NIEBANALNE PROJEKTY KTÓRE ZACHĘCĄ UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROMOCJI.
ASPEKTY PRAWNE I KSIĘGOWE
PRZYGOTOWANIE REGULAMINU, ZASAD OPODATKOWANIA NAGRÓD.
DOBÓR NAGRÓD
ZAKUP I WYDANIE NAGRÓD.
ROZLICZENIE AKCJI
LOSOWANIE W PRZYPADKU LOTERII, WYDANIE NAGRÓD ZGODNIE Z REGULAMINEM W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH FORM PROMOCJI, DOKONANIE ROZLICZEŃ PODATKOWYCH.
MYSTERY SHOPPER
REALIZACJA BADAŃ TYPU MYSTERY SHOPPER W CELU KONTROLI REALIZACJI ODPOWIEDNICH STANDARDÓW SPRZEDAŻOWYCH.

Programy motywacyjne dla sprzedawców

Wśród wielu narzędzi dedykowanych działaniom handlowym i wsparciu sprzedaży, jednym z najbardziej polecanych i przynoszących najlepsze efekty jest program motywacyjny. Jest on najczęściej kierowany do pracowników konkretnej firmy, ale z powodzeniem mogą z niego również korzystać podmioty tworzące łańcuch dystrybucyjny. Nasza firma oferuje kompleksowe narzędzia marketingowe, które pozwalają z dużą skutecznością realizować program motywacyjny dla sprzedawców. Obejmuje on zarówno koncepcje jego powstania, jak i również wykonawstwo i szeroko rozumianą obsługę.

 

Najpopularniejsze narzędzia efektywnego wspierania sprzedaży

 

 

Programy motywacyjne mają stosunkowo proste założenia. Ich głównym zadaniem jest wykorzystanie potencjału pracowników w celu uzyskania lepszych wyników sprzedaży. Mogą mieć one różne koncepcje i formy, jednak najbardziej popularne to:

 

konkursy – stymulują pracowników do rywalizacji. Aby ten rodzaj narzędzia spełnił swoje zadania, konieczne jest zastosowanie w nim mechanizmu współzawodnictwa. Jedynie najlepsi, najszybciej realizujący określone cele czy też najaktywniejsi wygrywają, a co się z tym wiąże, są nagradzani. Oczywiście wszystkie wytyczne i kryteria dotyczące przebiegu, zakończenia konkursu oraz sposobu przyznawania nagród, muszą być zawarte w dołączonym do niego regulaminie.

 

loterie – w porównaniu do konkursów, w których to uczestnicy mają większą możliwość wpływu na jego wyniki, ten program motywacyjny ma nieco mniejszą efektywność działania. Zwycięzcą zostaje bowiem uczestnik losowo wybrany. To narzędzie wsparcia sprzedaży najlepiej funkcjonuje, jako uzupełnienie innych form i połączone z konkursem lub programem lojalnościowym B2B daje najlepsze efekty.

 

sprzedaże premiowe – rodzaj promocji opartych na zakupie konkretnego produktu. Kupując go, otrzymujemy bonus. Choć ten rodzaj wsparcia sprzedaży jest bardzo popularny, ma też niestety ograniczenia i jest skierowany głównie do osób, które decydują się na zakup produktu czy usługi jedynie w swoim imieniu. Wyklucza zatem z programu osoby hurtowo zamawiające towar, jak również sprzedawców detalicznych. Jest narzędziem, które jest głównie skierowane do firm znajdujących się w kanale dystrybucji.

 

Programy motywacyjne – skuteczne narzędzia zwiększające sprzedaż

 

 

Są różne formy wsparcia sprzedaży, ale najlepiej funkcjonują i przynoszą oczekiwane efekty te związane z programem motywacyjnym dla sprzedawców. Skierowane są do dość wąskiej grupy odbiorców, a czas ich trwania i użyta formuła zależy od jej specyfiki oraz zakładanych celów. Nieco inne zastosowanie mają programy lojalnościowe, które są głównie nacelowane na kanały dystrybucji. Dotyczą one zarówno własnych pracowników, jak i kolportacyjnych, a także właścicieli firm znajdujących się w łańcuchu sprzedaży, przedstawicieli handlowych i innych osób współpracujących ze sobą w ramach dostarczania klientom określonych towarów czy usług. Ten rodzaj wsparcia sprzedaży może być krótki i mieć charakter doraźny, ale także długotrwały, rozłożony w czasie. Może przyjąć przeróżną formę, chociażby promocyjnej platformy, która realizować będzie krótkie akcje sprzedażowe, pozwalające skumulować wartość nagród, korzystając z ogólnodostępnych działań promocyjnych.

 

Dobrze skonstruowany program motywacyjny dla sprzedawców przynosi wymierne efekty w postaci większego zaangażowania zatrudnionej kadry pracowniczej, a co się z tym wiąże, zwiększeniem sprzedaży i obrotów firmy. Znacząco poprawia też wizerunek pracodawcy, przyciągając nowych, utalentowanych pracowników i zmniejszając rotację już pracujących.