Usługi agencji

program lojalnościowy

Przygotowanie programu lojalnościowego

Programy lojalnościowe to długofalowe narzędzia wsparcia sprzedaży, które pozwalają podnieść wartość sprzedaży produktów czy usług.

Program lojalnościowy jest skomplikowaną formą promocji i jego dobre przygotowanie zajmuje trochę czasu. Warto pamiętać, że przy wprowadzeniu programu udział wezmą osoby z różnych działów, stąd przygotowanie będzie wymagało skoordynowania prac różnych zespołów.

Przygotowanie programu można podzielić na trzy podstawowe etapy:

  • przygotowanie koncepcji programu i wdrożenie programu lojalnościowego
  • obsługa programu lojalnościowego
  • przekazanie nagród w programie

Przygotowanie koncepcji

Program lojalnościowy będzie skuteczny pod warunkiem, że przygotowany będzie w przemyślany sposób i oparty o doświadczenie agencji oraz dane Klienta. Uwzględnienie specyfiki produktu (usługi) oraz sposób w jaki funkcjonują kanały dystrybucji będzie mieć kluczowe znaczenie jeśli projektujemy program lojalnościowy B2B (określa się go także jako program lojalnościowy dla kanału dystrybucji).

Na przygotowanie koncepcji programu składa się:

  • przygotowanie mechaniki programu lojalnosciowego
  • przygotowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych
  • przygotowanie regulaminu programu
  • prace IT
  • zaplanowanie narzędzi komunikacji
  • dobór nagród i przygotowanie katalogu nagród
program lojalnościowy - strona www
program lojalnościowy - welcomepack

Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin jest niezbędnym elementem, którego wagi nie da się przecenić. Dobry regulamin programu lojalnościowego jasno i dokładnie precyzuje prawa i obowiązki stron, zasady prowadzenia programu oraz nagradzania za jego udział, czas trwania i istotne terminy. Regulamin programu lojalnościowego nie może zawierać klauzul niedozwolonych i musi być oparty o przepisy polskiego prawa, stąd niezbędne jest aby agencja która go przygotowuje miała w tym zakresie odpowiednie doświadczenie a także współpracowała z kancelarią prawną, która tworzyła już podobne dokumenty.

Regulamin jest niezbędny bez względu na to czy przygotowujemy program lojalnościowy dla klientów czy program lojalnościowy dla firm.

Pozyskiwanie uczestników w programie

Program lojalnościowy działa prawidłowo pod warunkiem, że jego uczestnicy są zaangażowani, znają zasady i są zmotywowani do aktywności przewidzianych w mechanice programu.

W związku z powyższym, istotnym elementem wdrożenia jest pozyskanie uczestników programu lojalnościowego a następnie mobilizowanie ich w trakcie jego trwania.

Pozyskiwanie uczestników programu lojalnościowego polega na budowie bazy danych zgodnych z wytycznymi RODO oraz pozyskiwanie zgód na udział w programie lojalnościowym.

Motywowanie uczestników programu realizujemy poprzez akcje telemarketingowe, w trakcie których zachęcamy uczestników do aktywności oraz przedstawiamy płynące z tego korzyści. Do tego celu wykorzystujemy nasze studio CATI, które umożliwia profesjonalną realizację działań oraz daję możliwość nagrywania prowadzonych rozmów.

program lojalnościowy - welcomepack