Program lojalnościowy B2B dla instalatorów

Dlaczego program lojalnościowy dla branży budowlanej jest popularnym narzędziem, wykorzystywanym przez managerów marketingu producentów materiałów i wyposażenia? Jakie problemy możemy napotkać podczas tworzenia i obsługi programu b2b dla branży budowlanej?

 

Program lojalnościowy B2B jest stosunkowo często stosowanym narzędziem marketingowym w kanale dystrybucji. Programy w  branży budowlanej (a także wyposażenia wnętrz) są wykorzystywane przez większość wiodących producentów materiałów budowlanych. Ich popularność (większa niż w przypadku innych branż) wynika z cech produktów oraz sposobu organizacji dystrybucji, co wyraźnie sprzyja motywowaniu sprzedawców, czy instalatorów.

Sprzedaż materiałów budowlanych odbywa się przez różne kanały dystrybucji. Mamy tu do czynienia zarówno z dystrybucją nowoczesną, dystrybucją tradycyjną, jak ich wszelakich pośredników pomiędzy producentem a klientem ostatecznym. W dzisiejszym tekście skoncentrujemy się na grupie instalatorów, którzy bardzo często odpowiadają także za zakup materiałów na rzecz klienta docelowego.

 

Program B2B dla instalatorów

 

Instalatorzy są grupą często obejmowaną programem, gdyż mają oni duży wpływ na decyzje zakupowe klienta docelowego. Instalator często zachęca klienta do zakupu produktu określonej marki, rekomenduje jego cechy i pośredniczy w zakupie. Program lojalnościowy dla instalatora może uczynić z niego ambasadora marki i sprawić, że będzie się on angażował w polecanie określonych produktów.

W przypadku produktów zaawansowanych technicznie, duże znaczenie mieć będzie, czy fachowiec zna dane rozwiązanie i potrafi je prawidłowo zainstalować . W tym celu program lojalnościowy dla instalatora może był połączony z modułem do e-learningu i oferować dodatkowe korzyści w zamian za doszkalanie się i poznawanie nowych rozwiązań technologicznych producenta. E-learning i szkolenia dla instalatorów do idealny punkt styku dla platformy jaką może stanowić program lojalnościowy.

Projektując program lojalnościowy dla instalatorów należy dokładnie przemyśleć narzędzia komunikacji, jakie będziemy wykorzystywać. Obsługa programu lojalnościowego najczęściej oparta jest o stronę internetową. W przypadku osób które nie pracują za biurkiem, warto rozważyć czy dominującej roli nie powinny przyjąć inne metody komunikacji – takie jak sms, mms czy telefon. Warto pamiętać, że w tym zawodzie często pracuje się na dworze lub w trudnych warunkach – na wysokości, w niewygodnej pozycji. W takiej sytuacji warto, aby program b2b wykorzystywał do celów komunikacji telefon komórkowy.

 

Cechy grupy docelowej

 

Tworząc program B2B dla instalatorów warto pamiętać, że jest to specyficzna grupa docelowa. Wyróżnia ją kilka cech:

– jest to grupa reprezentowana głównie przez mężczyzn,

– charakter zawodu wymaga często dźwigania ciężarów, pracy w utrudnionych warunkach

– osoby należące do tej grupy będą z reguły interesować się sportem, sztukami walki czy motoryzacją, co ma istotne znaczenie przy tworzeniu koncepcji kreatywnej programu lojalnościowego

 

Jakie nagrody powinien oferować program lojalnościowy dla instalatorów

 

Specyfika grupy docelowej ma znaczenie przy doborze nagród. W przypadku instalatorów dużą popularnością cieszyć się będą nagrody o „męskim” charakterze – elektronika z kategorii RTV, konsole do gier, bony paliwowe czy też bony wartościowe do marketów RTV i AGD.

Specyficzną grupą nagród, które cieszą się bardzo dużą popularnością gdy tworzymy program dla dystrybutorów, będą wszelkiego rodzaju stroje robocze oraz narzędzia wykorzystywane w pracy. Wynika to z faktu, że uczestnikami programu są często osoby prowadzące niewielkie firmy instalatorskie. Osoby takie mają coraz większą świadomość, jakie działania sprzyjają rozwojowi ich firmy. Stąd nagrody w postaci strojów roboczych z brandingiem firmy i narzędzia stanowią dla nich formę inwestycji i skutkują lepszym funkcjonowaniem tych przedsiębiorstw.

Popularne nagrody w programie dla tej grupy to także wszelkiego rodzaju bilety na imprezy sportowe – często połączone z grupowym pobytem w atrakcyjnym hotelu i imprezą integracyjną.

 

Program B2B dla instalatorów jest popularnym narzędziem marketingowym. Tworząc taki program lojalnościowy, warto pamiętać o zmaskulinizowanej grupie docelowej, co będzie mieć bezpośredni wpływ na kreację materiałów programu. Aby zwiększyć atrakcyjność takiego programu lojalnościowego, należy uwzględnić, jakie nagrody w programie będą cieszyć się największą popularnością. Bardzo ważną kwestią jest także dopasowanie narzędzi komunikacji do warunków pracy potencjalnych uczestników.